Nici na cięciwy 

Nici na cięciwy stosowane w dzisiejszych łukach.