Cięciwy i kable 

Cięciwy oraz kable stosowane zarówno w łukach refleksyjnych jak i bloczkowych.